Bokade Utställare

Röntgenveckan 2019

Agfa HealthCare global.agfahealthcare.com/main
Agila www.agila.se
AIDA https://medtech4health.se/aida/
Akademiska Sjukhuset https://www.akademiska.se/
Aleris Röntgen www.aleris.se/rontgen
Althea Sverige https://www.althea-group.com/se/althea
Apgar Sverige apgar.se
Argon Medical www.argonmedical.com
Balt Silvereken s-med.se/
Bayer www.radiology.bayer.com
Bildteknik www.medicalimagingtechnologies.com
B. Braun Medical www.bbraun.se
BD BARD www.bd.com
BiBBInstruments www.bibbinstruments.com
Biotronik www.biotronik.com
Bonliva www.bonliva.se
Bracco www.braccoimagingscandinavia.com
Calmed/Breis www.calmed.se/www.breis.se
Canon Medical Systems se.medical.canon
Capio S:t Göran Radiologi https://capiostgoran.se/Avdelningar-och-mottagningar/Avdelningar/Rontgenavdelningen/
Carlanderska Sjukhuset https://carlanderska.se/
Chromaviso www.chromaviso.com
Collective Minds Radiology www.cmrad.com
Contextflow contextflow.com
Cook Medical www.cookmedical.com
Direct Diagnostic Alliance www.directdiagnosticalliance.com
Doratone www.Doratone.com
DuMed https://du-med.se/
Equalis www.equalis.se
EIZO Nordic www.eizo.se
Fenik www.fenik.se
Fujifilm https://www.fujifilm.eu/se
GE Healthcare www.gehealthcare.se
GOLI www.goli.nu
Gothia Medical www.gothiamedical.se
Helsebemanning www.helsebemanning.se
Infiniti Medical www.infiniti.se
KonZenta https://www.konzenta.se/
Legeformidling www.legeformidling.no
Lumlyx www.lumlyx.com
MAVIG/Comfort Medical www.mavig.com
Medical Innovation Design www.mid.nu
Mediel www.mediel.se
Mediquipe www.mediquipe.se
Mercado Medic www.mercado.se
Merit Medical www.merit.com
Mermaid Medical www.mermaidmedical.com
Olorin / Barco www.olorin.com
Ortrud Medical www.ortrudmedical.com
Philips https://www.philips.se/healthcare
Resursläkarna www.resurslakarna.se
Roche Diagnostics Scandinavia www.roche.se
Röntgen Kronoberg http://www.regionkronoberg.se/
Röntgenveckan 2020 Örebro
RTI Group www.rtigroup.com
Scanflex Medical www.scanflex.se
Sectra www.sectra.com/medical
SFR/ SFMR / MTF/ SFfR/ SFRU
Siemens Healthineers healthcare.siemens.se
Skånes Universitetssjukhus https://intra.skane.se/
Södersjukhuset https://www.sodersjukhuset.se/
Solutions for tomorrow www.solutionsfortomorrow.com
Strålsäkerhetsmyndigheten www.stralsakerhetsmyndigheten.se
SU – Hybrid och Intervention https://www.sahlgrenska.se/
Swemac Vision www.swemac.com
Swemacimaging www.swemac.se
Tesika/RaySafe/CIRS tesika.se
Tromp Medical www.trompmedical.se
Unilabs www.unilabs.se
Uniray Medical LLP www.uniraymedical.com
Vårdförbundet www.vardforbundet.se
Vingmed www.vingmed.se
VIXIMED www.viximed.se
VO Diagnostik Skånes sjukhus Nordost https://vard.skane.se/centralsjukhuset-kristianstad-csk