Kommittén

Röntgenveckan 2019

kontaktuppgifter på kommittémedlemmar

rontgenveckan

Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@rjl.se

rontgenveckan

Oskar Löfgren
oskar.lofgren@rjl.se

Henriettae Ståhlbrandt
henriettae.stahlbrandt@rjl.se

Programgrupp

rontgenveckan

Röntgensjuksköterskor:
mats.homelius@rjl.se

Undersköterskor:
jennie.thunberg@rjl.se

rontgenveckan

Socialt program:
frans.borsbo@rjl.se