Instruktioner för föreläsare

Röntgenveckan 2019

Tack för att du föreläser under Röntgenveckan 2019 i Jönköping

Vi är glada och tacksamma att så många av våra kollegor ställer upp som föreläsare och moderatorer vid Röntgenveckan.

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare deltar kostnadsfritt hela veckan, inklusive socialt program. Resa och uppehälle står man för själv. Deltar du enbart under den dag du föreläser står Röntgenveckan för resekostnaden samt att du, under den dagen, deltar kostnadsfritt inklusive socialt program.

Som moderator deltar du kostnadsfritt den dag eller de dagar som ditt uppdrag utförs, inklusive socialt program. Önskar du delta ytterligare dag/dagar betalar du ordinarie kongressavgift för den dagen/dagarna. Resa och uppehälle står man för själv.

Anmälan sker via Anmalan under ”Anmälan föreläsare & moderatorer”. Vi ber dej göra detta så fort du har klartecken att du ska föreläsa.

Instruktioner för föreläsare/paneldeltagare

Vi ber dig skicka in ditt abstract så fort som möjligt. Detta skickas till Röntgenveckan via Abstract Submission. Vi ber dig även att avsluta ditt anförande med några sammanfattande guldkorn (”take home messages”) – använd gärna rubriken ”Guldkorn”.

Du behöver inte ta med dig egen dator, det räcker med att du har laddat upp din presentation på ett USB-minne. Vi rekommenderar att du har kontrollerat att överföringen till USB-minnet är korrekt. Din presentations första bild bör visa ditt namn och titeln på föredraget. Vi har tekniker på plats som hjälper dig både innan och under ditt föredrag. Vi vill att du lämnar in ditt material till våra tekniker senast två timmar innan föredraget.

Du hittar teknikerna i lokalen ”Föreläsarservice”. Där kan du se över din presentation en sista gång och därefter sänds ditt föredrag ut till rätt sal vid rätt tidpunkt.

Om du tar med dig egen laptop, ber vi dig besöka våra tekniker i ”Föreläsarservice” senast två timmar innan ditt föredrag. Vi har då möjlighet att checka av upplösning och skärmutgångar.

Om du har en laptop som inte har HDMI uttag måste du ha med dig dockningsdelen, annars har vi ingen möjlighet att hjälpa dig. Om du har en Mac måste du ta med adapter som medföljer datorn som gör om det till standard HDMI.

I alla salar finns PC kanon och i datorerna finns PowerPoint installerat. Vi vill att du använder de standard fonter/typsnitt som finns i Officepaketet. Gör du inte det ber vi dig att de fonter/typsnitt du använder bifogas separat på disken.

Instruktioner för moderatorer

Kommunicera med era föreläsare i god tid innan sessionen. Be dem komma i god tid innan sessionen börjar. Som moderator är du ansvarig för att tiden hålls av föreläsarna. Drar någon över tiden påverkar det hela programmet och efterföljande föreläsningar.

Som moderator ansvarar du även för att hålla i publikens eventuella frågor som kommer upp samt ha någon egen fråga i reserv. Du måste även upplysa auditoriet om att mobiltelefon ska vara på tyst läge.