Abstract Submission

Röntgenveckan 2019

Presentation/Abstract anmälan

Alla föreläsare skall skicka in en kort beskrivning (max 250 ord) av vad ditt anförande innehåller. Syftet med detta är att publiken skall veta vad sessionen handlar om och att de är rätt publik. Avsluta gärna med några guldkorn (take home message) – om inte i denna beskrivning så i ditt faktiska föredrag.

Vi har fyra sessioner för forskningspresentationer, så kallade ”fria föredrag”. De inkluderar all form av presentation av forskningsresultat, från mindre arbeten till vetenskaplig forskning. Du får då presentera ditt arbete på 8 min, och sedan följer frågor under max 2 min. De går av stapeln onsdag och torsdag, och vi förbehåller oss rätten att flytta föredragen mellan dessa sessioner. Det går även att presentera sitt arbete i form av en poster, ange då detta önskemål i abstractet.

När du skickar in ett abstract för ett fritt föredrag ska rubrikerna Syfte, Metod & Material, Resultat och Sammanfattning finnas med.  Önskar du anmäla ett fritt föredrag är sista ansökningsdag för detta den 20:e Maj 2019.  Därefter gör vi en review på ditt abstract och lämnar besked om accepterande senast sista juli.

Skapa en profil och skicka in ditt bidrag via länken nedan.