Anmälan föreläsare & moderatorer

Röntgenveckan 2019

Inbjuden föreläsare

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare deltar kostnadsfritt hela veckan, inklusive socialt program. Resa och uppehälle står man för själv.

Inbjuden moderator

Som moderator deltar du kostnadsfritt den dag eller de dagar som ditt uppdrag utförs, inklusive socialt program. Önskar du delta ytterligare dag/dagar betalar du ordinarie konferensavgift för den dagen/dagarna. Resa och uppehälle står man för själv.