Hållbarhet

Röntgenveckan 2019

Röntgenveckan 2019 bryr sig om hållbarhet!

Som arrangörer för Röntgenveckan arbetar vi målmedvetet för att minska miljö- och klimatpåverkan vid arrangemanget. En konferens av denna storlek påverkar emellertid alltid miljön på grund av antalet personer som deltar, t.ex. det ökade resandet, mat och avfall etc. I planeringen av konferensen är vårt mål att minimera påverkan för miljön och uppfylla våra hållbarhetsstandarder.

Jönköping – Hållbar Utveckling – Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 i Jönköpings kommun genomförs på olika sätt. Till exempel följs de globala målen upp i styrdokument och beslut. Kommunen arbetar också för att uppfylla mänskliga rättigheter och miljömål och utbildar och informerar om Agenda 2030.

Jönköpings kommunfullmäktige beslutade under 2018 att ta fram ett program för social hållbarhet. Programmet ska utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Ett liknande program för arbetet med miljö finns redan sedan ett antal år tillbaka. Målet är att programmen ska vara grundstenar för Jönköpings kommuns arbete med Agenda 2030.

Läs mer om Jönköpings hållbar Utvecklingsarbete

rontgenveckan

Konferensanläggning – Elmia, diplomerad enligt Svensk Miljöbas

När vi väljer Elmia är vi övertygade om att Röntgenveckan kommer att uppfylla våra hållbarhetsstandarder. Det är en anläggning diplomerad enligt Svensk Miljöbas. Syftet med ett miljöledningssystem såsom miljödiplomering är att inom organisationen arbeta systematiskt med miljöfrågor.

Läs mer om Elmias Miljöarbete

Konferensen arbetar för att få begränsad inverkan på miljön genom noggrann konsumtion av energi och resurser. Detta inkluderar även elektroniskt cirkulerande mötesmaterial och online fildelning. Vi producerar inte onödigt konferensmaterial och produkter och väljer i så fall miljövänliga och socialt vänliga produkter samt tillhandahåller hälsosam mat. Trots att ett helt hållbart möte kräver mera förberedelser är det värt ansträngningen, då alla åtgärder kan bidra till en positiv inverkan på miljön och generera hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan.

Några av de saker vi gör:

Hotellen som väljs har effektiva och omfattande miljövänliga policyer och verksamheter.

Allt kaffe/te som serveras vid “fika” rasterna (kaffepauser) kommer att vara ekologiskt och Fairtrade.

Svenska kranvatten är av hög kvalitet och kranvattenstandard kommer att finnas tillgängligt i hela anläggningen.

Lokalen tillhandahåller avfallssorteringsfack i konferensområdet och avfallet från andra stationer hanteras senare i avfallsområdet.

Tryckta material hålls till ett minimum och allt tryckt papper som konferensen tillhandahåller, tex anteckningsblock är tillverkat av certifierat papper (Svanen). Konferensmaterial så som programbok och information tillhandahålls online och via konferensens app.

Gåvor är minimerade.

Konferensnamnskylten är gjord av papper (FSC-certifierad) och inte av plast.

 

Vad du som besökare kan göra:

Res med tåg till Jönköpings Centralstation. Även Fjärrbussar ankommer direkt till Centralstationen.

Följ anvisningarna om avfallsseparation vid platsen och på ditt boende när det är tillgängligt.

Svenskt kranvatten är av hög kvalitet. Välj detta istället för vatten på flaska. Ta med egna flaskor och fyll dem med kranvatten.

Om du har några frågor eller förslag till hållbarhetsarbetet för konferensen är du välkommen att kontakta oss på: rontgenveckan@meetx.se

 

Vänligen delta på ett klimatvänligt sätt!