ST-kurser

Röntgenveckan 2019

OBS! Sista anmälningsdag till ST-kurser – 9 september

ST-kurser under Röntgenveckan 2019

Ett flertal ST-kurser kommer att erbjudas under Röntgenveckan. Alla deltagare registrerar sig först till konferensen via hemsidan. Därefter kommer alla registrerade ST-läkare att få erbjudande om att anmäla sig separat till ST-kurserna.
Tänk på att antalet platser kommer att vara begränsat och föranmälan krävs (först till kvarn principen kommer att gälla).

ST01: Kärl- och intervention
Tisdag 17 september 8:15-16:30 + torsdag 19 september 8:15-16:30
Maximalt deltagarantal: 24st
Täcker delmål: C7

Kärl- och interventionskurs

I år har den tidigare populära ultraljudsinterventionskursen utökats och i samarbete mellan ultraljudsföreningen och Seldingersällskapet kan vi nu erbjuda en heltäckande tvådagarskurs för delmål C7. Första dagen ägnas åt ultraljudsintervention inklusive praktiska moment. Andra dagen ägnas åt övrig intervention samt kärl. Närvaro på båda dagarna krävs för intyg.

Dag 1, 17 september
Genomgång av när, var och hur vi sticker i patienter på ultraljudslabb. Alltifrån förberedelser och patientinformation, till principer om hur olika punktioner kan genomföras, samt hur olika prover ska tillvaratas för bästa utbyte för PAD. Hur tränar du upp din egen punktionsteknik? Vi får förhoppningsvis också besök av flera firmarepresentanter, vilket betyder en stor utställning av olika nålar och katetrar som vi går igenom tillsammans, det här är en prylsport! Praktiska övningar sker med hjälp av inlånade ultraljudsmaskiner och olika preparat vi sticker i, vanligen älglever samt specialtillverkade geleklumpar.

Dag 2, 19 september
Den interventionella dagen kommer att fyllas med föreläsningar med mål att täcka in så brett fält som möjligt inom interventionell radiologi. Vi har föreläsare från hela landet med ämnen som inbegriper Angiografins historia, Basal angioteknik och materialkunskap, Interventioner på lever, gallvägar, njurar och urinvägar, Onkologisk intervention, Kärlkirurgisk endovaskulär intervention, Radiologisk intervention ur ett omvårdnadsperspektiv och teamarbete samt Blödningar och emboliseringar. Det kommer att finnas material såsom katetrar, ballonger, stent och introducrar att titta och känna på.

Kursansvariga: Sara Sehlstedt (tisdagen) och Maria Vinell (torsdagen)

ST02: Läkemedel
Onsdag 18 september 8:15-16:30
Maximalt deltagarantal:56st
Täcker delmål: b3 (enl SOSFS 2015)

Läkemedel för radiologer

En endagarkurs som täcker delmål b3 enl 2015 års målbeskrivning. Förutom kontrastmedel inkluderar kursen även koagulation, farmakologi samt handläggning av akuta händelser såsom anafylaktiska reaktioner. För intyg efter genomförd kurs krävs 100% närvaro.

Kursansvarig: Sara Wallby

ST03: Muskuloskeletalradiologi
Onsdag 18 september 8:15-16:30
Maximalt deltagarantal: 25st
Ger intyg för delmål C8, C1 och C2 (SOSFS 2015) eller delmål 1, 2, 3, 5 och 9 (SOSFS 2008)

MRT Leder

MR av leder är en stor och viktig del av muskuloskeletal bilddiagnostik som förutsätter goda kunskaper inom ledernas MR-anatomi och patologi. Denna heldagskurs som vänder sig till ST-läkare diskuterar MR av kroppens stora leder inom både övre och nedre extremiten, och alla viktigare tillstånd behandlas. Undervisningen bedrivs i föreläsningsform, med obligatorisk närvaro. Kursen uppfyller del av delmål 1, 2, 3, 5 och 9 enligt 2008 samt C1, C2 och C8 enligt 2015. Socialstyrelsens intyg lämnas ut efter fullgjord kurs och inlämnad kursvärdering.

Kursansvarig: Björn Lundin

ST04: Barnradiologi
Onsdag 18 september 8:15-12:00
Maximalt deltagarantal: 60st
Ger intyg för delmål C10 (SOSFS 2015) och del av delmål 12 (SOSFS 2008)

Akut barnradiologi

Kursmål: Att ge kursdeltagaren en överblick över den viktigaste akuta diagnostiken av små barn och kunna handlägga den som primärjour.

Målgrupp: ST-läkare i radiologi under alla skeden av specialistutbildningen. I mån av plats även specialistkompetenta radiologer.

Kursinnehåll:  Ett koncentrat av det viktigaste inom akut radiologi som är specifikt för barn. Detta omfattar normal utveckling såväl som de särskilda sjukdomstillstånd och skador som specifikt drabbar barn, val av undersökningsmodalitet och vilken information remittenten behöver få.Tonvikten ligger på de allra yngsta inklusive prematura barn, där diagnostiken skiljer mest från den för vuxna.

Kursen består av föreläsningar, med utrymme för frågor, om:

Skelettets normala utveckling. Särskilda frakturtyper och skelettförändringar hos barn.

Neonatala lungor, normala och vid patologiska tillstånd hos prematura respektive fullgångna nyfödda.

Akut buk hos små barn. Medfödda anomalier och tidigt uppträdande andra viktiga akuta tillstånd.

Barntrauma. Halsryggens normala utveckling respektive skador. Thorax- och bukskador.

Rekommenderade förberedelser: Läs gärna igenom Lane F Donnelly: Fundamentals of Pediatric Radiology, Elsevier 2016, före kursen.

Program:

08:15-08:20 Introduktion (Ulla Ullberg)

08:20-09:00 Akut barnskelett (Eva Penno)

09:00-09:45 Neonatala lungor (Eva Penno)

10:30-11:15 Akut buk hos små barn (Jacob Strömgren)

11:15-12:00 Barntrauma (Mattias Jönsson)

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet kommer att utfärdas efter fullbordad kurs.

Kursledare: Ulla Ullberg, Funktionsområde Barnradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, ulla.ullberg@sll.se

ST05: Thoraxradiologi
Onsdag 18 september 8:15-12:00
Maximalt deltagarantal: 150st
Ger intyg för delmål: c5 (enl SOSFS 2015) och del av delmål 7 (enl SOSFS 2008)

Akut Thoraxradiologi – Allt du behöver veta för att patienten (och du) ska överleva jouren.

Välkommen till denna ST-kurs som är tänkt som en introduktion till akut thoraxradiologi. Genom en fallbaserad presentation får du tips och tricks om hur du ska kunna klara de akuta thoraxfall som brukar dyka upp jourtid. Perfekt för dig som är på första halvan av din ST.

Kursansvarig: Tomas Bjerner

Välkommen med din anmälan till ST-kurserna nedan. Du anmäler dig via länken och uppges ange följande i din anmälan:

  • Namn
  • Arbetsplats
  • E-mailadress
  • Personnummer
  • Om du vill ha intyg enligt 2008- och/eller 2015-års målbeskrivning

Platserna tilldelas enl. först till kvarn-principen.
OBS! Sista anmälningsdag till ST-kurserna är 9 september