Utställning & Sponsorskap

Röntgenveckan 2019

Utställning och Sponsorskap

Mer info på www.travekoscandinavia.se

Klicka på Våra möten och Röntgenveckan.

Kontaktperson: Johan Lindbladh, Traveko Scandinavia,

johan.lindbladh@travekoscandinavia.se

Mobil: 0733-351 424

källa-Elmia